Tänk på säkerheten

Enkelt sagt: El är livsfarligt!

Att vara försiktig och att ha rätt kunskap är oerhört viktigt vid alla elarbeten. Felaktigt hanterat eller monterat kan innebära livsfara för dig själv eller för någon annan och kan t ex leda till brand.

Är du osäker på hur eller vad något ska göras så kontakta alltid ett elinstallationsföretag för att utföra elarbetet.

En viktig sak är att också kontrollera att det elinstallationsföretag du vill anlita finns registrerat hos elsäkerhetsverket – du gör det enkelt via deras digitala tjänst på deras hemsida (www.elsäkerhetsverket.se)

Kom ihåg att det är du själv som är ansvarig för att den elektriska utrustning du har i ditt hem är säkra, hela och att dem används på det sätt som det är tänkt. Ansvaret kan dock skilja beroende på om du äger ditt hus eller inte. Om du äger ditt hu så är det du som har ansvaret för att elinstallationerna är korrekta.

Alla förändringar i en befintlig elinstallation kräver att den som utför arbetet också får utföra det – anlita alltid en auktoriserad elinstallatör.