Elarbeten man får göra själv

Innan du börjar göra elarbeten hemma (även utan utbildning) så måste du vara helt medveten om att el är farlig och att om du är osäker på vad du gör så måste du anlita ett företag eller en auktoriserad elinstallatör för att utföra arbetet.

Vissa enklare elarbeten får man utföra själv men bara om du har tillräckliga kunskaper och kompetens för det som du ska göra. Ansvaret är alltså ditt eget att bedöma om du kan klara av att utföra elarbetet på egen hand.

Kom ihåg – ett enda misstag kan få stora konsekvenser!

Vad får du göra själv?

För att få utföra nedan elarbeten så måste du ja kunskap om hur du gör. Det arbete som du har gjort ska också kunna kontrolleras på rätt sätt. Tänk på att alltid anlita ett elinstallationsföretag om du är osäker på hur du ska göra.

Exempel på vad du får göra (källa: elsäkerhetsverket):

 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Byta en trasig propp/säkring
 • Återställ en utlöst automatsäkring
 • Montera skarvsladdar
 • Byta en befintlig strömbrytare med högst 16A som är placerad i en egen dosa
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera eller byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta ett befintligt vägguttag för högst 16A som är placerat i en egen dosa

Du får också några exempel på arbeten som du inte får utföra utan bara får utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör (källa: elsäkerhetsverket):

 • Ändra fasta installationer
 • Byta ojordat vägguttag mot jordat
 • Lägga kabel i mark
 • Installation av golvvärme och värmekabel
 • Installation i dusch och badrum